Wat doet het kernteam?Tijdens de tien startbijeenkomsten hebben zich ongeveer 50 mensen aangemeld om deel te nemen aan het Kernteam Voorkoop. Dit Voorkoopse kernteam maakt uiteindelijk het warmteplan voor de hele wijk. 

Er zijn vier groepen binnen dit team. Door te klikken op de link komt u meelezen met de documenten die de werkgroepen hebben gemaakt:

- Techniek. Deze mensen hebben veelal een technische achtergrond en gaan - op basis van de gegevens die u in Omons invult - aan de slag met het onderzoeken wat voor de wijk de beste opties zijn om in de toekomst uw huis van warmte en warm tapwater te voorzien. 

- Financiën. De mensen in deze groep rekenen de voorgestelde opties goed door en kunnen zo een beeld geven van de totale financieringsvraag voor deze energietransitie in Voorkoop. 

- Communicatie. De groep zorgt voor de communicatie van dit hele project. Maar ook zullen zij proberen om iedere bewoner bij dit project te betrekken. 

- Organisatie. Deze groep mensen zorgt ervoor dat alles in dit project met elkaar wordt afgestemd, dat iedere groep weet waar de andere groep mee bezig is of waar die behoefte aan heeft.