De stappen in het proces


Stap 1

Startbijeenkomsten in Voorkoop

U bent van harte welkom op één van de startbijeenkomsten zodat u een beeld krijgt van wat u te wachten staat in dit proces. We informeren u uitgebreid over dit hele proces: wat wij voor u kunnen doen en hoe u zelf kunt beoordelen wat voor uw uw eigen woning de beste oplossing is. U kunt er voor kiezen om op verschillende manieren bij te dragen. Dit kan bijvoorbeeld door een rol te vervullen tijdens de voorbereiding om uw wijk en buurtgenoten te helpen. Hier hoort u op de startbijeenkomst meer over. Als u dat nodig vindt, organiseren we meer bijeenkomsten.


Stap 2

(voor woningeigenaren): U inventariseert uw eigen behoeften en krijgt inzicht in de maatregelen die u zou kunnen treffen

Om tot een goed beeld te komen hoeveel energie u nu en in de toekomst nodig heeft , kunt u uw gegevens in een online programma invoeren. Dit programma heet Omons. Na het invoeren van deze gegevens, krijgt u nu al een globaal beeld van wat voor uw woning de mogelijkheden zijn, wat de kosten hiervan zijn en wat het u oplevert. Uw gegevens kunt u anoniem laten verwerken. Voor huurwoningen inventariseert de verhuurder de behoeften.


Stap 3

U kunt altijd terecht met uw vragen en opmerkingen. We houden regelmatig spreekuren

Om de week houden we spreekuur op Markt 11 in Culemborg. U kunt dan langskomen met vragen over uw huis of over het invullen van Omons. Als u graag iemand bij u thuis wilt hebben die u hiermee  helpt, dan kan dat ook. Mailt u gerust al uw vragen naar info@EnergieSamenVoorkoop.nl of stelt u uw vraag of opmerking op www.EnergieSamenVoorkoop.nl


Stap 4

Alle informatie wordt gebundeld in een buurtenergieplan

De buurtbewoners uit Voorkoop leggen alle wensen, behoeften en mogelijkheden vast in een concept buurtenergieplan. De gemeente, de woningcorporatie KleurrijkWonen en de coöperatie Vrijstad Energie ondersteunen dit proces en checken of de beoogde maatregelen technisch haalbaar zijn. Als dit concept klaar is, krijgen alle buurtbewoners een digitale link naar dit plan toegestuurd.


Stap 5

We nodigen u weer uit voor een bijeenkomst.

Hier worden de wijzigingen nog eens goed doorgesproken. De buurtbewoners verwerken de opmerkingen die tijdens de bijeenkomst genoemd zijn in een eindconcept buurtenergieplan. Dat eindconcept wordt inhoudelijk getoetst met de gemeente, de netbeheerder en KleurrijkWonen. Dan maken de buurtbewoners een definitief buurtenergieplan klaar voor zending naar alle buurtbewoners.


Stap 6

De buurtbewoners besluiten

Alle buurtbewoners ontvangen per adres het definitieve buurtenergieplan en een stemformulier. U geeft dan op het stemformulier aan of u kunt instemmen met de mogelijkheden die voor uw woning en uw buurt worden voorgesteld. En als u het er niet mee eens bent kunt u hiervoor de redenen aangeven. Uw stem en uw redenen worden in de bijlage van het plan opgenomen.


Stap 7

Het buurtenergieplan is klaar. En dan?

De gemeente verwerkt het buurtenergieplan Voorkoop in een plan voor heel Culemborg. Als het buurtenergieplan Voorkoop afgerond is en ook voor de andere wijken in Culemborg buurtenergieplannen zijn gemaakt worden deze plannen gebundeld tot een Warmtetransitieplan voor heel Culemborg. In dat plan wordt beschreven op welke wijze heel Culemborg van het aardgas af kan. De netbeheerder kan een planning gaan maken van de activiteiten in Voorkoop. En KleurrijkWonen en de buurtbewoners zelf kunnen beginnen met de voorbereiding van een uitvoeringsplan voor hun eigen woningen en voor de buurt Voorkoop. Daarbij hoort dan ook de financiering en de opdrachtverlening voor de uitvoering.