Waar staan we nu?


Op dit moment zijn we bij stap 2 in het proces Warmtekeuze Voorkoop. Hieronder leest u waar we in deze periode mee bezig zijn. Alle stappen van het hele proces vindt u hier.

Stap 1: Startbijeenkomsten in De Salaamander (afgerond)

We hebben in de maanden maart, april en mei in totaal 10 startbijeenkomsten georganiseerd. Iedere inwoner van Voorkoop heeft zo de kans gekregen om aanwezig te zijn op één van deze bijeenkomsten om over het project Warmtekeuze Voorkoop geïnformeerd te worden en hierover te praten. Er was een mooie opkomst. De vele goede en soms ook kritische vragen zijn opgeschreven en worden meegenomen in de totstandkoming van het buurtwarmteplan Voorkoop. U kunt de verslagen van de avonden hier lezen. 

Stap 2:  U inventariseert uw eigen behoeften en krijgt inzicht in de maatregelen die u zou kunnen treffen (huidig) 

Er hebben zich ongeveer 50 mensen aangemeld die zich actief inzetten om het warmteplan Voorkoop te maken. Deze mensen vormen de Kerngroep Voorkoop. Zij maken het plan en komen tot de best mogelijke optie(s) voor Voorkoop. Het is van groot belang dat ook u uw gegevens in het online programma Omons invult. U heeft hiervoor een inlogcode ontvangen. 

Met Omons kunt u onder andere:

  • De gegevens van uw woning aanvullen en aanpassen;
  • Een globaal beeld krijgen van de kosten die de maatregelen met zich meebrengen;
  • Zien welk effect verschillende maatregelen hebben op de mogelijkheden in uw woning en op de mogelijkheden in de buurt;
  • Maatregelen van uw eigen voorkeur verkennen en kiezen. 

Er is een aantal bewoners heeft Omons al ingevuld. Niet iedereen vond dat even gemakkelijk om te doen. En dat is iets dat we nu juist niet willen! Daarom is Omons nu bezig om om de tool te verbeteren zodat het straks gemakkelijker wordt om in te vullen. U hoort nog wanneer dit klaar is! 

En hoe verder?

U hoort van ons wanneer de tool Omons de verbeteringen heeft doorgevoerd. Ondertussen kunt u wel gaan kijken en iets invullen ,dat maakt niets uit. Wellicht kunt u hier ook uw buren mee helpen als zij er niet uitkomen. Het kernteam organiseert ook inloopspreekuren voor vragen over Omons en de rest van het project. Houd hiervoor de agenda in de gaten! 

________________________________________________________________________________

Waarom is Voorkoop verdeeld in 9 buurten?

We hebben alle huizen van de wijk Voorkoop in verdeeld in 9 buurten. We nodigen ieder 'deel' uit voor een aparte startbijeenkomst Dit hebben we zo gedaan omdat het projectteam van Warmtekeuze Culemborg dan veel meer informatie, ideeën en andere opmerkingen kan krijgen van de buurtbewoners zelf. Dit helpt allemaal geweldig mee! Weet jij nog in welke buurt jij bent ingedeeld? Kijk hier voor de buurtindeling Voorkoop. 

Wat doet het kernteam precies?

Het kernteam zorgt voor het uiteindelijke buurtwarmteplan dat bij de gemeente wordt ingeleverd. In dit warmteplan staan de best mogelijke opties voor de wijk Voorkoop beschreven. Lees hier meer over het Kernteam Voorkoop.