Buurtteam: teamleden gezocht!


In elke buurt zoeken we bewoners die een actieve rol willen spelen in het proces warmtkeuze Voorkoop. 

Die actieve buurtbewoners vormen samen een buurtteam om de invloed van de buurt op het proces zo groot mogelijk te maken. 

Het buurtteam wordt begeleid door Vrijstad Energie en de gemeente Culemborg.

Het doel is dat niemand straks buiten de boot valt. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar woonwensen aan te geven. Hierdoor kunnen we een buurtwarmteplan maken dat zo goed als mogelijk aansluit op de inwoners van Voorkoop. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn woonbehoeften kenbaar maak door bijvoorbeeld het Omons programma in te vullen.  Er zijn daarvoor ook buurtbewoners nodig die daarbij willen helpen. Of mee willen werken op het gebied van bijvoorbeeld technische mogelijkheden, communicatie, et cetera. Alle ondersteuning is zeer welkom en belangrijk. 

Per buurt bepalen de bewoners zelf hoe intensief zij betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de buurtwarmteplannen. 

Dat kan op 3 niveaus. 

  • 1. Buurtbewoners geven hun mening, de gemeente bepaalt;
  • 2 .Buurtbewoners duiken dieper in het onderwerp en geven de gemeente een gericht advies, de gemeente beslist uiteindelijk;
  • 3. Buurtbewoners maken samen een plan voor de wijk en leggen dat ter goedkeuring voor aan de gemeente. De buurtbewoners worden natuurlijk ondersteund door de gemeente en door het projectteam Warmtekeuze Culemborg. Belangstelling om mee te doen in het buurtteam voor jouw wijk? Meld je dan hier aan.

Binnen een buurt kunnen kleinere buurten of straten zelf initiatieven nemen voor hun eigen woonsituatie. Neem daarvoor contact op met het ondersteuningsteam.

Klankbordgroep bewoners

Omdat dit een hele nieuwe manier van beslissen is, (in veel gemeenten kunnen bewoners zelf geen invloed uitoefenen) willen we graag horen wat jij van dit hele proces vindt en wat jouw ervaringen zijn. Communiceren we op de juiste manier? Luisteren we voldoende naar de inbreng van bewoners? Daarom hebben we een klankbordgroep ingesteld. Hiervoor hebben al enkele bewoners zich aangemeld. Heb je ook belangstelling om mee te denken? Meld je dan aan bij het ondersteuningsteam.