Wat is Warmtekeuze Culemborg?


Heel Nederland moet uiterlijk in het jaar 2050 van alle fossiele energie af. Dus ook van het aardgas. En dat betekent nogal wat. De meeste huizen en bedrijven zijn verwarmd met aardgas, we koken op aardgas, ons douchewater en het tapwater in de keuken worden op temperatuur gebracht met aardgas… Hoe gaan we dat allemaal ánders doen?

Iedereen krijgt ermee te maken.. Niet alleen heeft het te maken met jouw eigen woning, jouw toekomstige woonwensen maar ook de aanpassingen op het collectieve net in de wijk. Dat moet wel op elkaar afgestemd zijn! 

Het is daarom belangrijk dat we zelf onze keuze maken. Maar dat kan best lastig zijn. Daarom heeft Vrijstad Energie, de gemeente Culemborg en andere partijen een project ontwikkeld die buurtbewoners in staat stelt om gezamenlijk hun beste keuze te maken: Project Warmtekeuze Culemborg. En nu, hier op deze plek kunnen we elkaar ontmoeten als het gaat om de toekomstige warmtekeuze van Voorkoop. 

Hoe ziet het hele proces er uit? Klik hier.